90% meer zorgvrijwilligers nodig door bezuinigingen

90% meer zorgvrijwilligers nodig door bezuinigingen

Regeerakkoord veroorzaakt verdubbeling van de vraag naar zorgvrijwilligers

Door bezuinigingen in de zorg heeft Nederland in 2013 naar verwachting 220.000 extra zorg- vrijwilligers nodig. Een excessieve stijging van 90% die veroorzaakt wordt door 2,8 miljard euro aan bezuinigingen. Zo blijkt uit onderzoek van Zorgvoorelkaar.com.

Bekijk het NOS item over tekort aan vrijwilligers, waarin Zorgvoorelkaar.com centraal staat (2 minuten):

2,8 miljard verlies aan betaalde zorgprofessionals

In het nieuwe regeerakkoord wordt 2,8 miljard euro gekort op huishoudelijke verzorging, begeleiding en persoonlijke verzorging. Waar betaalde zorgprofessionals voorheen zorgden voor mensen die thuis hulp of zorg nodig hebben, moet een groot deel hiervan nu worden opgevangen binnen het eigen sociale netwerk. In veel gevallen zal de hulp van alleen mantelzorgers echter niet voldoende zijn en wordt de inzet van vrijwilligers noodzakelijk zo blijkt uit onderzoek van Zorgvoorelkaar.com.

Nederland heeft nieuwe vormen van hulp en zorg nodig

“Het wordt een gigantische opgave om 220.000 extra vrijwilligers in de zorg te vinden. Er is echt een mentaliteitsverandering nodig: Nederland moet weer toe naar het meer vanzelfsprekend zorgen voor elkaar” aldus Patrick Anthonissen van Zorgvoorelkaar.com. Nieuwe vormen van hulp bieden uitkomst nu de vraag naar zorg drastisch stijgt. Via het internet komen buurtbewoners met elkaar in contact om op buurtniveau zorg en hulp aan elkaar te geven of vragen. Een andere oplossing is de zogenaamde ‘halfdelijnszorg’ welke uitgaat van het principe dat niet alle zorg door professionele zorgverleners hoeft te worden verleend. In bepaalde gevallen kunnen (betaalde) krachten die officieel geen zorgprofessional zijn ook zorg en hulp verlenen. Op landelijk bestuursniveau wordt 2,8 miljard euro bezuinigd, echter zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van thuiszorg. Gemeenten krijgen zodoende een nóg crucialere rol in het oplossen van de zorgvraag en zullen nieuwe vormen van hulp moeten stimuleren om de vraag naar zorg in hun gemeente te kunnen beantwoorden.

Zorgvoorelkaar.com

Zorgvoorelkaar.com is een online marktplaats waar Nederlandse burgers met een zorgvraag, vrijwilligers én professionals samen komen. Een website voor wie zorg en hulp nodig heeft en voor wie juist iets voor een ander wil betekenen. Via de website kan men eenvoudig zien wie er in de buurt hulp kan gebruiken en wie hulp aanbiedt. Zorgvoorelkaar.com werkt samen met instellingen op het gebied van welzijn, zorg en vrijwilligerswerk én gemeenten. Afgelopen jaar testte Zorgvoorelkaar.com, de online marktplaats voor zorg en welzijn, het concept in verschillende gemeenten. Op basis van deze pilotcijfers verwacht Zorgvoorelkaar.com dat, dankzij een online marktplaats, een stijging van het aantal vrijwilligers met ruim 25-40% kan worden gerealiseerd.

Meer informatie

  • Bekijk de leaflet: Zorgvoorelkaar leaflet van Movisie
  • Ga naar de website Zorgvoorelkaar.com

Je kunt niet meer reageren.