Thema’s

De DSA stelt haar werkterrein vast naar aanleiding van de actuele maatschappelijke uitdagingen. Waar we voorheen werkten op basis van onderstaande thema’s, richten we ons momenteel op alle onderwerpen die te maken hebben met digitale innovatie binnen gemeenten. Waarin we een rol van betekenis kunnen hebben ten aanzien van verbinden, versnellen en/of opschalen.

Zorgende Stad

Wij werken aan

 • Langer zelfstandig thuis wonen
 • Stimuleren zelfredzaamheid
 • Afstemmen van zorgaanbod en -behoefte
 • Inzet slimme zorgtechnologie
 • Alertheid op prijs/prestatie
 • Lopende projecten
 • Contact

 

Regelluwe Stad

Wij werken aan:

 • Verbeteren dienstverlening
 • Uitvoerbaarheid van regelgeving
 • Minder toezichtslasten voor bedrijven
 • Lopende Projecten
 • Contact

 

 

Veilige Stad

Wij werken aan

 • Slimme beveiliging bedrijventerreinen
 • Beter gebruik (open) datasets
 • Stay-connected bij massa-bijeenkomsten
 • Cyber security
 • Lopende projecten
 • Contact

 

Onze Stad

Wij werken aan

 

Bedrijvige Stad

Wij werken aan

 • Regeldrukvermindering
 • Vergroten e-skills in MKB
 • Transformatie naar nieuwe werken
 • Toekomstvaste bedrijventerreinen
 • Binnenstad 3.0
 • Lopende projecten
 • Contact

Groene Stad

Wij werken aan

 

 

Lerende Stad

Wij werken aan:

 • Verhogen van kwaliteit onderwijs
 • Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
 • Digivaardigheden van beroepsbevolking
 • Lopende projecten
 • Contact