De Grote Digitale Steden Competitie

Nederland digitaliseert. Om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van hun inwoners moeten gemeenten mee in deze golf van digitalisering. Inwoners willen namelijk zoveel mogelijk zaken online met de gemeente regelen. De online dienstverlening van gemeenten moet daarom verder uitgebreid worden. Naast de online dienstverlening kan ook de regeldruk verminderd worden door digitale oplossingen. Door systemen slim te koppelen kan bijvoorbeeld eenmalige gegevensuitvraag plaatsvinden.

Gemeenten zijn al druk bezig om de digitaliseringsslag te maken. Gemeenten doen dit echter wel in grote mate individueel en daardoor zijn verschillende gemeenten hetzelfde wiel aan het uitvinden. Wij vinden dat dit efficienter kan. Wij willen graag dat gemeenten leren van elkaar, eigen goede digitale oplossingen beschikbaar stellen en ook digitale oplossingen van elkaar overnemen. Om dit proces te ondersteunen is de Grote Digitale Steden Competitie in het leven geroepen.

http://www.youtube.com/watch?v=X6RCrwDNcKg

Hoe werkt het

De competitie bestaat uit drie onderdelen:

Meetups

De Meetups draaien om kennisuitwisseling. In elke Meetup staat een oplossing centraal en wordt er kennis uitgewisseld tussen de hostende gemeente, experts en deelnemende gemeenten. De hostende gemeente vertelt over eigen ervaringen met de oplossingen. Denk hier aan aanleiding, implementatie, processen etc. Daarnaast deelt een expert ook kennis rondom de oplossing, zodat er een volledig beeld geschetst wordt. Daarna is er ruimte voor discussie tussen deelnemers en de presentatoren.

Meer informatie over de Meetups.

Oplossing overnemen

In de competitie zijn tien oplossingen voorgeselecteerd. Deze oplossingen hebben hun waarde reeds bewezen in een DSA-stad. Per maand staat één oplossing centraal. Wij vinden dat een digiproofe stad zeker een deel van de oplossingen geïmplementeerd moet hebben.

Neem een digitale oplossing over

Oplossing aandragen

DSA-steden die andere goede oplossingen hebben draaien kunnen deze aandragen bij Goed Opgelost!. Op deze manier zijn die oplossingen beschikbaar voor andere gemeenten om over te nemen.

Draag een digitale oplossing aan bij Goed Opgelost!.

Puntentelling

Voor elk van de drie onderdelen kun je een punt behalen. Wanneer de overgenomen of aangedragen oplossingen ingediend zijn, zal een punt toegekend worden. Wanneer een stad heeft deelgenomen aan een Meetup zal ook een punt toegekend worden (per stad maximaal 1 punt per Meetup)

Doelgroep

Alle DSA gemeenten doen mee in de competitie. Dit omdat deze gemeenten de voortrekkersrol in Nederland vertolken. Niet DSA gemeenten doen in eerste instantie niet mee. Mocht een niet DSA gemeente toch mee willen doen, kan de organisatie ervoor kiezen deze gemeente een wildcard te geven.

Voortgang

Op 1 januari 2015 is de competitie officieel van start gegaan. Elke maand staat er een goede oplossing centraal en zal daar een Meetup voor georganiseerd worden. In november en december hebben de vijf gemeenten met de meeste punten de tijd om campagne te voeren. Uiteindelijk kiest de welke stad de titel "meest digiproofe stad van Nederland" mag dragen.

Haarlem heeft de eerste jaargang gewonnen en mag zichzelf in 2016 de meest digiproofe stad van Nederland noemen. Bekijk hier het nieuwsartikel. Hiermee is de competitie in 2015 tot zijn eind gekomen. In 2016 gaat er een nieuwe competitie (GDSC16) van start met een verschuiving van accenten. Lees er hier meer over.