Doorbraak WOZ

Het 'Doorbraak WOZ' project geeft inzicht in de persoonlijke WOZ-waarde op een website. Naast inzicht in de WOZ-waarde kunnen bewoners op de website hun gegevens vergelijken en controleren. Ontbrekende of onjuiste gegevens kunnen worden gewijzigd waarbij direct inzicht wordt gegeven op de invloed hiervan op de nieuwe "voorlopige" WOZ-waarde. Dit laatste aspect; 'burgers gegevens zelf laten aanpassen' is uniek, dat is de doorbraak!

Hoe werkt het

Het 'Doorbraak WOZ' project is een website waarop middels je postcode, huisnummer en unieke wachtwoord de WOZ waarde kan worden ingezien. Naast inzicht in de gegevens waarop de WOZ-waarde is bepaald, kunnen deze gegevens worden vergeleken met andere panden van bewoners uit de buurt. Ontbrekende of onjuiste gegevens kunnen worden gewijzigd waarbij direct inzicht wordt gegeven op de invloed hiervan op de nieuwe “voorlopige” WOZ-waarde.

Doelgroep

Dit project is zowel voor bewoners als voor gemeenten. Momenteel zijn er twee punten waar het WOZ proces knelt:

  • Bij de tevredenheid van de burgers;
  • Bij  het tijdig verwerken van de hoeveelheid bezwaren (capaciteit, tijd en geld) binnen gemeenten.

Hierop zijn verbeteringen mogelijk door de burger bij het proces te betrekken, op een moderne manier die past bij deze tijd, waarbij burger en overheid elkaar wederzijds durven te vertrouwen. Beide partijen hebben hier baat bij:

  • De acceptatie van de WOZ bij burgers gaat omhoog door inzicht in en invloed op de gegevens die dienen voor de waardebepaling;
  • De gemeentes vergroten met informatie van burgers de kwaliteit van hun gegevens en er is minder inzet nodig op de bezwarenafhandeling.

Voortgang

In Tilburg en Borne is eind 2011 en eind 2012 voorzichtig geëxperimenteerd met pilots.

In de eerste pilot (eind 2011) in Tilburg zijn 2.300 huiseigenaren benaderd waarvan er 900 actief gebruik hebben gemaakt van de website. In een tweede pilot (eind 2012) is opgeschaald naar 6.250 huishoudens waarvan 2.200 actieve gebruikers. Meer dan 90% van de gebruikers geeft aan tevreden te zijn over de dienst.

In oktober 2013 gaat de website in de lucht voor heel de stad Tilburg (ca. 48.000 objecten). Op deze website kan iedere inwoner van Tilburg de WOZ-waarde voor de aanslag van 2014 inzien.