eHerkenning

eHerkenning

eHerkenning is DigiD voor bedrijven. Dankzij eHerkenning kunnen bedrijven zich digitaal identificeren aan de overheid en hierdoor gemakkelijk digitaal zaken kunnen doen op een betrouwbare en veilige manier.

Hoe werkt het

Bedrijven verwachten tegenwoordig dat zij zaken digitaal kunnen afhandelen met de overheid. De overheid raakt hier steeds meer op ingericht. Minister Plasterk heeft aangegeven dat in 2017 alle diensten van de overheid digitaal afgehandeld moeten kunnen worden. Het project eHerkenning is er op gericht de digitale dienstverlening van de overheid voor de ondernemer te verbeteren. eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken doen met de overheid of andere bedrijven.  Overheden weten dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken hebben en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.

Net als burgers een DigiD hebben om in te loggen, zo krijgen ondernemers eHerkenning. Dit betekent dat zij één inlognaam en één wachtwoord hebben voor alle overheden. Om de veiligheid te waarborgen biedt eHerkenning vijf betrouwbaarheidsniveaus, niet iedere dienst hoeft immers even zwaar te worden afgeschermd. De zwaarte van de beveiligingsmaatregelen hangt af van het type informatie dat de overheid met zakelijke klanten uitwisselt. Het betrouwbaarheidsniveau zegt daarmee iets over de mate van zekerheid die ontleend kan worden.

Om aangesloten te raken op eHerkenning moet de dienstverlener, in dit geval de gemeente, zich aanmelden bij een eHerkenningsmakelaar. Deze makelaar zorgt ervoor dat de gemeente weet wie er voor een bepaalde dienst aanklopt en wat deze persoon mag van zijn bedrijf. De overheid ontvangt een KvK-nummer van een organisatie als deze een dienst wil afnemen en een pseudoniem van degene die namens het bedrijf handelt. Zo weet de overheid of ze met de juiste persoon zaken doet, maar blijft de privacy van de ondernemer gewaarborgd.

Van G32-gemeenten wordt verwacht dat zij zo snel mogelijk op dit systeem zijn aangesloten. De systemen zijn gebruiksklaar en hoeven enkel nog geïmplementeerd te worden binnen de bestaande systemen. Om deze doelstelling te halen heeft KING met een kleine groep gemeenten een doorstart gemaakt (i-versneller). Ook naast dit traject blijft KING natuurlijk ondersteuning bieden voor gemeenten die aan willen sluiten.

Doelgroep

Ondernemers en gemeenten.

Voortgang

Steeds meer steden zijn aangesloten op eHerkenning, of zijn in voorbereiding daar toe. Op deze landkaart is te zien hoe ver gemeenten zijn in dit proces.