Innovatieve evenementendienst voor veilige evenementen

Op dit moment moet voor elk evenement opnieuw het wiel worden uitgevonden: verschillende ICT-oplossingen worden ‘houtje touwtje’ verbonden. Onze missie is een innovatieve evenementendienst die per evenement maatwerk biedt: een toolbox met herbruikbare, betaalbare en slimme ICT-diensten die zich hebben bewezen in de praktijk. In de toolbox zit een catalogus, een wiki met ICT-functionaliteiten en leveranciers. De inzet van herbruikbare, betaalbare en slimme ICT-oplossingen tijdens evenementen draagt daarnaast bij aan efficiënter werken. Zowel logistiek als organisatorisch (denk aan het sneller ter plaatse kunnen zijn van hulpdiensten). Steden kunnen zich aanmelden en bijdragen aan een 'roadmap' naar een evenementendienst. Steden dragen evenementen aan waarbij ICT-diensten worden ingezet en (onder meer) de waarde ervan wordt geëvalueerd. Op basis van deze ervaringen wordt de evenementendienst ontwikkeld en verbeterd.

Hoe werkt het

De afgelopen jaren zijn diverse succesvolle pilots uitgevoerd tijdens prominente evenementen. Voorbeelden zijn SAIL, Glazen Huis, Parkpop en Zwarte Cross met als doel: het verhogen van de veiligheid voor zowel de bezoekers als de hulpverleningsdiensten. Hierbij zijn slimme ICT-middelen ingezet die aantoonbaar niet alleen de veiligheid verhoogden, maar tevens bijdroegen aan een efficiënte logistieke en organisatorische afhandeling van het betreffende evenement. Helaas heeft het aantonen van de waarde niet geleid tot de ontwikkeling van betaalbare en herbruikbare producten en diensten die passen binnen de begrotingen van regionale overheden en evenementenorganisaties. Bij elk volgend evenement wordt de inrichting van ICT en informatievoorziening op “houtje touwtje” wijze opnieuw opgebouwd. Dit leidt tot onnodig risico en een amateuristische uitstraling. Ook is er een sterk afnemende bereidheid van de maakindustrie om telkens weer te investeren in het inbrengen van innovatieve middelen op eigen investering en zonder enig uitzicht op het terugverdienen van die investering in de nabije toekomst. Het doorbreken van deze tendens is een complexe maatschappelijke opgave die vraagt om radicale vernieuwingen en oplossingen die we veelal nog niet kennen. Hiervoor zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke instellingen en burgers. Gedurende twee jaar wordt een reeks van evenementen geëvalueerd. De deelnemende steden kunnen deze evenementen zelf aandragen. Door het bundelen van ervaringen van kleine en grote evenementen in Nederland kan uiteindelijk de evenementendienst worden ontwikkeld. Voorbeelden van functionaliteiten zijn:

  • Mensenmenigte tellen en managen: camerabewaking, wifi, of via gsm masten.
  • Communicatie tussen en plaatsbepaling van hulpverleners, bijvoorbeeld in een 3D-model.
  • Sociale media monitoren en filteren.

Doelgroep

Zowel de bezoekers, de evenementenorganisator, de hulpverleners als de gemeente hebben er baat bij dat de veiligheid wordt verhoogd en dat er efficiënter en sneller wordt gewerkt.

Voortgang

De evenementendienst is in ontwikkeling. In april 2013 is een brainstormsessie georganiseerd. Begin juni is Kinderbeestfeest bij Artis in Amsterdam geëvalueerd en eind juni Parkpop in Den Haag. In november 2013 worden in een congres de praktische resultaten van 2013 gepresenteerd aan deelnemers van de DSA. In workshops worden resultaten getoetst aan evenementscenario’s die aansluiten op de regionale beleefwereld van de deelnemers van het congres. Aan steden wordt de mogelijkheid gegeven hun eigen evenement aan te melden.