Platform Publiek Wi-Fi

Veel steden hebben de ambitie om het centrum van gratis Wi-Fi te voorzien. De aanleg en het onderhoud van zo’n netwerk is echter geen gesneden koek en veel gemeenten zitten met dezelfde vragen. Het platform publiek Wi-Fi verzamelt kennis en kunde op dit gebied en stimuleert samenwerking tussen gemeenten zodat niet iedereen opnieuw het wiel uitvindt.

Veel steden geven een hoge prioriteit aan het realiseren van een openbaar toegankelijk Wi-Fi netwerk, vaak nog voordat goed en wel duidelijk is wat de toegevoegde waarde van zo’n netwerk kan zijn. In de afgelopen maanden hebben verschillende marktpartijen aangekondigd Wi-Fi in een aantal (binnen)steden te willen gaan leveren, bovenop de vele lokale initiatieven die al lopen. Er lijkt een soort gedachte te zijn ontstaan die suggereert dat een publiek Wi-Fi netwerk een vereiste is voor een succesvolle binnenstad.

Het is onmiskenbaar dat een publiek Wi-Fi netwerk op veel manieren een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van een stad. Het platform publiek Wi-Fi (PPW) kan daar een belangrijke rol in spelen. Het PPW kan al vanaf de beginfase van het opzetten van zo’n netwerk betrokken worden en zo een belangrijk aandeel leveren in de optimale benutting van de mogelijkheden. Publiek Wi-Fi gaat namelijk lang niet alleen maar over gratis internettoegang, maar kan ook een belangrijke rol spelen bij bereikbaarheid van hulpdiensten, het nieuwe winkelen, inzicht geven in loopstromen, studenten in staat stellen overal college te volgen: er zijn tal van mogelijkheden.

Hoe werkt het

Voor de vorm van het platform is gekozen voor een open LinkedIn-groep. Op deze manier kunnen uiteenlopende partijen zich gemakkelijk aansluiten om zo hun kennis en expertise te delen. Voor technische kennis is het bijvoorbeeld van belang dat ook de markt (van lokale initiatieven tot landelijke telecom operators) zich bij het platform aan kan sluiten. Het platform is dus niet exclusief voor gemeenten, maar richt zich, in eerste instantie, wel volledig op het faciliteren van gemeenten.

Naast het discussiëren op LinkedIn, heeft het platform de ambitie om samenwerking tussen gemeenten op een fysieke manier te faciliteren. Hierbij zijn verschillende werkvormen denkbaar.

  1. Werkgroep: Gemeenten die op een gelijk punt staan in het publiek Wi-Fi traject kunnen veel van elkaar leren door regelmatig ervaringen uit te wisselen. Wat zijn verschillende manieren om de aanleg financieel te bekostigen? Wat zijn mogelijke verdienmodellen? Hoe zit het met regelgeving?
  2. Intervisiegroep: Een intervisiegroep kan een variant zijn op de werkgroep, waarbij ook gemeenten met meer ervaring aan de discussie deelnemen. Zo zouden een aantal gemeenten onder begeleiding van een voorlopende stad (delen van) het traject kunnen doorlopen.
  3. Werkbezoek: Het is voor iedereen interessant om eens bij een ander in de keuken te kijken; hoe hebben zij het netwerk ingericht? Welke kansen benutten zij die voor ons ook interessant zijn?

Het platform mikt erop om twee tot vier keer per jaar een bijeenkomst te organiseren waarin uitgebreider ingegaan kan worden op onderwerpen die binnen de LinkedIn-groep leven. Een mooi moment om eens dieper in te gaan op een goedlopende discussie, de laatste (internationale) ontwikkelingen op het gebied van publiek Wi-Fi, of gewoon om elkaar eens in levende lijven te ontmoeten.

In de toekomst ligt ook nog de mogelijkheid dat het platform een meer technisch element krijgt. Zo kan de dialoog tussen marktpartijen via het platform op gang worden gebracht. Omdat Wi-Fi een ongereguleerd protocol is, is er een wildgroei van signalen aan het ontstaan. Zeker in binnenstedelijke gebieden waar heel veel consumenten en retailbedrijven zitten is de 2.4 ghz band overvol aan het raken.

Consumenten die bij de mediamarkt een nieuwe Wi-Fi router met een veel te sterk uitzendvermogen kopen en in een drukke straat ophangen verstoren het Wi-Fi spectrum waardoor het lastig is om een voorspelbare kwaliteit te krijgen op je netwerk. Daarnaast zendt de nieuwste consumentenapparatuur (die ook in veel retail bedrijven door ondernemers wordt gebruikt) veel te sterke Wi-Fi signalen uit in alle kanalen tegelijkertijd zonder dat dit eigenlijk voor die consument een direct voordeel oplevert. Ook als verschillende (Wi-Fi) operators een openbare Wi-Fi dienst aanbieden op dezelfde locatie of in het zelfde gebied kunnen deze operators elkaar flink in de weg zitten in het Wi-Fi spectrum.

Tussen de betrokken marktpartijen kan overleg plaatsvinden om tot zelfregulatie te komen om zo mogelijk een hoop van bovengenoemde operationele problemen te voorkomen. Het platform zou daarbij ook een centrale rol kunnen spelen bij twee gevoelige onderwerp omtrent vrij toegankelijke Wi-Fi-netwerken; security en privacy. De betrokken partners zouden gezamenlijk een pakket aan minimale security eisen op kunnen stellen waaraan openbaar Wi-Fi-aanbieders moeten voldoen. Daaraan zou tevens een keurmerk gekoppeld kunnen worden die de privacy van de gebruiker garandeert.

Consumenten die bij de mediamarkt een nieuwe Wi-Fi router met een veel te sterk uitzendvermogen kopen en in een drukke straat ophangen verstoren het Wi-Fi spectrum waardoor het lastig is om een voorspelbare kwaliteit te krijgen op je netwerk. Daarnaast zendt de nieuwste consumentenapparatuur (die ook in veel retail bedrijven door ondernemers wordt gebruikt) veel te sterke Wi-Fi signalen uit in alle kanalen tegelijkertijd zonder dat dit eigenlijk voor die consument een direct voordeel oplevert. Ook als verschillende (Wi-Fi) operators een openbare Wi-Fi dienst aanbieden op dezelfde locatie of in het zelfde gebied kunnen deze operators elkaar flink in de weg zitten in het Wi-Fi spectrum.

Tussen de betrokken marktpartijen kan overleg plaatsvinden om tot zelfregulatie te komen om zo mogelijk een hoop van bovengenoemde operationele problemen te voorkomen. Het platform zou daarbij ook een centrale rol kunnen spelen bij twee gevoelige onderwerp omtrent vrij toegankelijke Wi-Fi-netwerken; security en privacy. De betrokken partners zouden gezamenlijk een pakket aan minimale security eisen op kunnen stellen waaraan openbaar Wi-Fi-aanbieders moeten voldoen. Daaraan zou tevens een keurmerk gekoppeld kunnen worden die de privacy van de gebruiker garandeert.

Doelgroep

Publiek Wi-Fi is zowel voor burgers, de gemeenten en ondernemers een belangrijk project.

Voortgang

Hoewel deze parel nog in de kinderschoenen staat, hebben eerdere bijeenkomsten over publiek Wi-Fi aangetoond dat er erg veel behoefte is aan een centrale plek waar vragen gesteld kunnen worden omtrent gebruik, regelgeving en financiering van openbare Wi-Fi projecten. Meedenken over (of meewerken aan) dit project? Neem dan contact op met Matthijs Jaspers.