Ritmeonderzoek TU Delft: aanpak sociale veiligheid

De TU Delft en de Digitale Steden Agenda werken samen aan het ritmeonderzoek, een innovatieve aanpak voor sociale veiligheid in de wijk. Uit eerder onderzoek bleek dat ritmes belangrijk zijn voor het gevoel van veiligheid in de wijk. Met dit nieuwe onderzoeksproject kun je (leef)ritmes in een wijk identificeren, om er uiteindelijk de veiligheid te vergroten.

Wat zijn ritmes?

Ritme is variatie in herhaling, in een specifieke ordening. Door de technologische ontwikkelingen, het internet en flexibele werktijden zijn oude ritmes niet meer van toepassing geeft onderzoeker dr. Caroline Nevejan aan:

We werken niet meer van 9 uur tot 17 uur, de winkels sluiten niet meer tegelijk om 18 uur en zondagochtend zitten we niet allemaal in de kerk.

Er zijn wel nieuwe ritmes te ontdekken. De winkels sluiten in dat buurtcentrum allen om 21 uur, om 12 uur staan alle moeders een kwartier te vroeg op het schoolplein te wachten op hun kind en s’avonds zitten we massaal op het internet. Weten wie wanneer waarmee bezig blijkt behalve geruststellend, ook handig. Naar ritmes handelen en beleid hierop aanpassen gebeurt namelijk nog niet.

(Big) data analyse

In het ritmeonderzoek gebruikt TU Delft beschikbare (open) datasets en informatie direct uit de wijk. Verkeersdata, data over mobiele telefonie en energieverbruik, maar ook openingstijden van scholen, winkels en sportcentra. De TU Delft gaat in haar onderzoek op zoektocht naar ritmes en eventuele breuken in deze ritmes. Hierdoor leer je als gemeente waarop je beleid en interventies kunt inzetten of aanpassen om de veiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanpassen van surveillanceroosters van wijkagenten op het ritme in de wijk.

Hoe werkt het

Elke deelnemende stad wijst één pilotwijk aan en stelt tenminste een dataspecialist en een inhoudelijke ambtenaar beschikbaar voor het onderzoek. Het onderzoek start in september 2016 en zal één jaar duren. Het eerste half jaar gaan de betrokken 60 studenten van de universiteiten Delft, Rotterdam en Leiden data verzamelen en veldwerk doen om het DNA van de wijk te bepalen. Wanneer de ritmes aan de hand van het YUTPA framework in kaart zijn gebracht, worden breuken gezocht en interventies bedacht en ingezet om de breuk te herstellen.

Wat levert het de stad op?

Dit onderzoeksproject creëert de fundering voor en aantal nieuwe inzichten en gereedschappen voor beleidsontwikkeling en stedelijke ontwikkeling. Deze inzichten en gereedschappen zijn van belang voor lokale, regionale en uiteindelijk ook nationale politici en beleidsmakers, voor sociale organisaties in onderwijs en zorg, voor de politie, voor het bedrijfsleven. Concreet voor de stad levert het op:

  • Slimme informatie voor handhaving en beleidsvorming. Het onderzoek levert nieuwe inzichten in een buurt of wijk van jouw stad en welke factoren van belang zijn om het ritme van een buurt vast te stellen. Er vindt analyse plaats van specifieke data van de deelnemende wijk.
  • Visualisatie van de buurt. Het onderzoek creëert een interactieve simulatie waarin het gemeenschappelijk ritme van een buurt kan worden gevisualiseerd. Deze visualisatie is gebaseerd op werkelijke data van een specifieke buurt.
  • Landelijke kennisontwikkeling en -deling: In verschillende workshops worden ook ervaringen en inzichten van verschillende steden met elkaar gedeeld, waardoor ook kennisontwikkeling rondom veiligheid in verschillende buurten in Nederland plaats vindt.
  • Samenwerking met stakeholders uit de wijk of stad om specifieke simulaties die voor hen interessant zijn uit te voeren.

Doelgroep

Doelgroep zijn gemeenten die de sociale veiligheid in een bepaalde wijk willen aanpakken, of graag aan de slag willen met het toepassen van (open of big) data.

Voortgang

Per mei 2016 zijn de deelnemers voor het onderzoek rond. Lees hier meer over de oproep voor deelname en hier over de workshop die hiervoor georganiseerd is. Het onderzoek start in september, met een grote startconferentie op 7 september in Delft.