Over DSA

De DSA streeft naar een vitale en weerbare samenleving waarin burgers voor zichzelf zorgen, voor elkaar zorgen en samen optrekken om een prettige, leefbare samenleving te creëren. ICT biedt daarbij kansen op betere kwaliteit en meer maatwerk, tegen lagere kosten. De gemeenten die zich binnen de DSA organiseren zien het als hun taak die kansen te pakken en structureel te implementeren in hun steden.

Wat doet de DSA?

Een wereld waarin zoveel mogelijk mensen hun leven zelf kunnen organiseren, dat is de visie van de Digitale Steden Agenda. Een wereld waar steeds weer nieuwe dingen worden bedacht om die samenredzaamheid te stimuleren. Zoals op afstand verzorgd worden, onderwijs volgen vanuit elke (woon)plaats, spullen en kennis met elkaar delen, zelf onze eigen auto repareren, meepraten over onze buurt maar ook meedóen in onze buurt en nog veel meer. Toekomstmuziek? Het kan allemaal al!

De DSA brengt mensen bij elkaar en zet het samenspel in gang om te komen tot antwoorden op de complexe uitdagingen van onze huidige samenleving. Zo werken we aan de thema’s Zorgende Stad, de Groene Stad, de Veilige Stad, de Bedrijvige Stad, de Lerende Stad, Onze Stad en de Regelluwe Stad, aangevuld met het thema ‘Open Netwerken’. En aan alle andere onderwerpen die te maken hebben met digitale innovatie binnen gemeenten.

Innoveren is een werkwoord

De DSA is een innovatieprogramma, niet alleen wat betreft de onderwerpen maar ook de aanpak. Hoe werkt co-creatie, hoe zorg je voor energieke bijeenkomsten, hoe gebruik je het Business Model Canvas? Onze ervaringen delen we graag Wil je meer weten, neem dan contact op met een van onze innovatiemakelaars.

Voor wie is de DSA?

Voor jou! Of je nu ondernemer bent, werkt bij een instelling, bij de overheid of in het onderwijs, wetenschapper of innovator bent of je als inwoner hard maakt voor een gezonde samenleving. DSA bundelt de krachten om samen de handen ineen te slaan en te komen tot vernieuwende oplossingen die werken. En daar hebben we jou bij nodig.

Doe ook mee!