Smart Grid: rendement voor iedereen

De Groene Stad is op zoek naar oplossingen die nieuwe lokale energiebronnen optimaal integreren in de energievoorziening. Een Smart Grid is hiervoor een mogelijke oplossing. Een Smart Grid is een intelligent elektriciteitsnetwerk, waarbij vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Maar een Smart Grid is meer dan techniek alleen. Het is ook een verzamelbegrip voor een nieuwe manier van denken over milieu, duurzaamheid, economie en consumentengedrag.

Hoe werkt het

In het project Smart Grid: ‘rendement voor iedereen’ werken uiteenlopende stakeholders samen aan de ontwikkeling van innovatieve dienstverleningsconcepten rondom Smart Grids. Bij het project zijn 200 huishoudens betrokken, die in de vorm van cocreatie samenwerken met overheden (gemeente Amersfoort, Utrecht en provincie Utrecht), kennisinstellingen en een consortium van bedrijven. Vanaf het prille begin ontwikkelen en testen de bewoners nieuwe technieken en apparaten, rondom zonnepanelen en een

energiemanagement systeem, die nodig zijn om Smart Grids werkend te krijgen. De ervaringen van de bewoners staan centraal in dit project. Aan de hand van feedback worden ervaringen gedeeld met bedrijven en vice versa. Deze communicatie verloopt op een innovatieve manier: via wijk-tv en open source platformen. Door de bottom-up benadering worden kennis en kunde al werkend ontsloten en ontstaan nieuwe business cases die voorzien in behoeften. Kortom: rendement voor iedereen!

Doelgroep

Primaire doelgroepen

  • Gebruikers (bewoners, MKB-bedrijven) in de pilots in Amersfoort en Utrecht
  • toeleverende bedrijven in regio Utrecht
  • stakeholders (co-financiers en projectpartners)

Secundaire doelgroep

  • lokale initiatieven in de regio Utrecht
  • potentiele klanten van Smart Grid diensten
  • andere gemeenten in Nederland
  • kennisinstellingen in Nederland
  • Smart Grid community in Nederland
  • potentiële gebruikers van Smart Grid diensten (particulieren)

Voortgang

De eerste resultaten van het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ zijn een feit. Op de werkplaats groene stad worden de nieuwsbrieven gepubliceerd.

Er worden acht diensten ontwikkeld die stuk voor stuk direct rendement leveren voor verschillende doelgroepen.