Uit de werkgroep: Benchmarkonderzoek open data platforms

De gemeente Den Haag heeft sinds kort als eerste in Nederland een Open Data Beheer Unit. Een van de taken van deze beheerunit is het publiceren van open data. Hiervoor wordt in Den Haag het platform Columby gebruikt. Echter zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van distributieplatforms. Om een juiste keuze te kunnen maken heeft de gemeente Den Haag een benchmarkonderzoek gehouden onder de DSA open data werkgroepleden, de resultaten delen we graag met jullie.

Distributieplatforms

Verschillende distributieplatforms, te weten Socrates, CKAN, CKAN/Fiware, CKAN/datapress en Columby zijn vergeleken, op variabelen die voor de gemeente Den Haag zelf belangrijk worden geacht. Overige ontwikkelingen als Azure of Robin zijn buiten beschouwing van dit onderzoek gelaten. Het was lastig een beeld te krijgen van kosten van aanschaf en beheer versus kosten van nog te ontwikkelen producten per platform. Deze vergelijking is daarom niet gemaakt.

Download hier het rapport met een mooi overzicht met de resultaten van de benchmark.

DSA open data werkgroep

De DSA open data werkgroep is geruim 1 jaar actief. Om de gemiddeld zes weken komen de leden bijeen om ervaringen te delen en samen pilots te starten. De werkgroep bestaat uit de programmamanagers Open data van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Tilburg, Rotterdam is passief aangehaakt. Eerder is er een intentieverklaring door de leden getekend en een visie open data opgesteld. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de open data ontwikkelingen uit de werkgroep en de deelnemende steden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Antoine Gribnau. Voor meer informatie over de werkgroep kun je contact opnemen met Fatiha Alitou.

Je kunt niet meer reageren.