DSA Smart City College van start

Welke trends en digitale technologie zijn voor gemeenten van belang? En wat is de belofte/impact daarvan op de maatschappij als geheel? Dat waren de centrale vragen bij het eerste college in de DSA Smart City Collegereeks. Hieronder lees je een korte samenvatting van de avond en een vooruitblik op college 2: Netwerken, data en informatietechnologie.

Good cop, bad cop

Maurits Kreijveld, Rob Evelo en Brian Benjamin namen ons mee in de wereld van digitale technologie, trends en de (verwachte) impact daarvan op gemeenten. Alle drie vanuit een ander perspectief, namelijk de maatschappij, het rijk en de gemeente. Maar wel allen met hetzelfde doel: “Het zorgen voor een optimale benutting van de (ons toekomende) kansen die digitale technologie biedt”. Hierop voortbordurend hebben de deelnemers tijdens het diner in tweetallen ‘Good cop, bad cop’ gespeeld.

Good cop, bad cop is een werkvorm waarin de ene deelnemer de rol van optimist, en de andere deelnemer de rol van pessimist speelt. De optimist ziet kansen en de pessimist ziet bedreigingen met betrekking tot een technologie of trend. Beiden gaan hier met elkaar het gesprek over aan en proberen de ander mee te krijgen in hun gedachtegoed. Dit levert interessante gesprekken op waarin je als duo’s naar elkaar toe beweegt en gedegen elke kans en risico bespreekt en afweegt. Het goed tegen elkaar afzetten van die twee zijn essentieel voor de keuzes die je als stad moet maken.

Netwerken, data en informatietechnologie

Het volgende college, op donderdag 15 december, staat volledig in het teken van de brandstof van de gemeente (van de toekomst): data. Hoe kun je als stad data verzamelen, analyseren en toepassen om te komen tot zo goed mogelijk beleid? Experts in dit college zijn: Mettina Veenstra van Saxion Hogescholen, Marjolijn Das van het CBS, Mark van der Net van OScity en Frank Vieveen van de gemeente Rotterdam. In een vloeiende lijn nemen zij ons mee in de wereld van sensoren, netwerken, dataplatforms, bewerking en analyse van data, visualiseren en de maatschappelijke impact. Kortom, de reis van data naar informatie naar beleid naar effect.

Meer weten?

Benieuwd geworden naar dit college of de Smart City Collegereeks in zijn geheel en wil je meer weten? Neem dan contact op met Geert-Jan Kollenstart.

Je kunt niet meer reageren.