Bewijs van Goede Dienst

Het Bewijs van Goede Dienst meet de kwaliteit van dienstverlening van de gemeente aan de ondernemer. Het onderzoekt allereerst de prestaties van de gemeente op het gebied van snelheid van dienstverlening, professionaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Daarnaast meet het de tevredenheid van de ondernemers over bijvoorbeeld de menselijke maat van de gemeentelijke dienstverlening.

Hoe werkt het

Het Bewijs van Goede Dienst meet de kwaliteit van dienstverlening van de gemeente aan de ondernemer. Het onderzoekt allereerst de prestaties van de gemeente op het gebied van snelheid van dienstverlening, professionaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Daarnaast meet het de tevredenheid van de ondernemers over bijvoorbeeld de menselijke maat van de gemeentelijke dienstverlening.

Na dit onderzoek krijgt de gemeente een Bewijs van Goede Dienst uitgereikt en gaat de gemeente in gesprek met de ondernemer over de uitkomsten van het onderzoek. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente concrete verbeterpunten waarmee zij aan de slag kan.

Doelgroep

Gemeenten zijn de doelgroep van dit project. Inmiddels hebben alle G32-gemeenten een Bewijs van Goede Dienst gehaald.

Voortgang

Praktisch alle gemeenten hebben een eerste bewijs gehaald. Tot en met 2013 stelde het Ministerie van Economische Zaken een voucherregeling beschikbaar om een deel van de kosten van het onderzoek te dekken. Een aantal gemeenten zet in 2014 het Bewijs van Goede Dienst nog in.

De Regelluwe Stad heeft samen met KING en de aangesloten gemeenten onderzocht hoe het normenkader aangepast kan worden om het bewijs door te ontwikkelen. Dit document is ter goedkeuring aan minister Kamp van Economische Zaken aangeboden. Lees hier meer over de resultaten van deze evaluatie.