Co-Creatielab

Als we goed luisteren in onze steden zien we dat actieve bewoners allerlei positieve activiteiten ondernemen. Simpele, vaak al bestaande digitale-tools kunnen helpen de afstand tussen beleidsvorming en bewonersinitiatieven te verkleinen. In het Co-creatielab werken gemeenten, platformeigenaren en maatschappelijke organisaties samen om de bruikbaarheid van bestaande digitale-tools te vergroten en hiermee de afstand tussen actieve burgers of ondernemers en gemeenten te verkleinen.

Hoe werkt het

Het Co-creatielab bestaat uit drie bijeenkomsten van gemeenten, aanbieders van ICT-tools en gebruikers. Deze werken gezamenlijk aan vragen en behoeften rondom het gebruik-, de inzet van-, ICT-tools voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming. Het Co-creatielab wordt afgesloten met een tweedaags GOVcamp. De eerste dag gaat om ‘kraken’, de hersenen een laatste keer breken over hoe we de problematiek handen en voeten geven. De tweede dag gaat om ‘maken’, denk aan het opzetten van roadmaps, visualiseren van uitkomsten en kleine websites en tweeks realiseren.

Doelgroep

In het Co-creatielab werken gemeenten, platformeigenaren en maatschappelijke organisaties samen om de bruikbaarheid van bestaande digitale-tools te vergroten en hiermee de afstand tussen actieve burgers of ondernemers en de gemeentelijke overheid te verkleinen. Door het co-creatie proces kunnen reeds bestaande ICT-tools beter worden afgestemd op de behoeften van gemeenten en gebruikers. Zo hebben gemeenten onder andere de behoefte om bestaande energie in de stad makkelijker te kunnen identificeren en ondersteunen. Actieve burgers en ondernemers zijn gebaat bij goede tools die helpen kennis, kunde en financieringsmiddelen te verbinden.

Voortgang

Het Co-creatielab gaat de laatste fase in, in oktober vindt het afsluitende GOVcamp plaatst.