Community Learning Centre

Scholen hebben vaak te maken met gemeenschappellijke knelpunten en ambities. Binnen een Community Learning Centre (CLC) kan hier samen aan gewerkt worden. Een CLC is een samenwerkingsverband tussen het primair of secundair onderwijs, een lectoraat en de pabo of lerarenopleiding. Een fysieke ruimte waar geëxperimenteerd kan worden met innovatieve (ICT) leermiddelen en lesmethoden is onderdeel van het CLC.

Hoe werkt het

Een CLC is een fysieke en virtuele plek voor leraren van de betrokken schoolbesturen om te experimenteren, leren en onderzoeken. In nauwe samenwerking met de pabo, waarbij studenten gemeenschappelijke vraagstukken van scholen kunnen signaleren en oplossen. Leraren leren van elkaar, scholen leren van elkaar en schoolbesturen leren van elkaar.

Doelgroep

Voor scholen en schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs, voor onderzoekslectoraten, pabo’s, lerarenopleidingen en voor gemeenten, maar ook voor het bedrijfsleven zijn er mogelijkheden tot samenwerking.

Voortgang

Arnhem heeft een CLC met een opschaalbare formule. In Nijmegen komt een CLC voor het middelbaar onderwijs in samenwerking met de lerarenopleiding. In Deventer zijn tussen de Lerende Stad en het basisonderwijs gesprekken gaande over de mogelijkheden.