Dynamische Parkeerinformatie

Voor bezoekers van steden is  het vinden van een parkeerplek een grote behoefte. Vaak zijn parkeergarages wel te vinden maar niet of er nog plaats is. In veel steden kun je dat inmiddels wel zien op borden langs de weg, maar nog niet op je mobiele telefoon of Ipad. Om dit mogelijk te maken werkt ‘Onze Stad’ aan het landelijk ontsluiten van dynamische parkeerinformatie.

Hoe werkt het

Voor bezoekers van steden is  het vinden van een parkeerplek een grote behoefte. Vaak weet je wel waar de parkeergarages zijn, maar niet waar er plaats is. "Is er nog een plekje vrij?". In veel steden kun je dat wel inmiddels zien op borden langs de weg, maar nog niet op je mobile telefoon of iPad. Om dit mogelijk te maken moet dynamische parkeerinformatie, dat wil zeggen real-time informatie over de bezetting van een parkeergarage, worden ontsloten. Doel is hiervoor een landsdekkende, device-onafhankelijk oplossing te bieden.

Het knelpunt is het landsdekkend aanleveren van deze dynamische parkeerinformatie. Dit project is gericht op het oplossen van dit knelpunt. Samen met enkele voorhoedegemeenten zoals Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Tilburg willen we het eerste kwartaal van 2014 een werkende oplossing hebben. Vanuit de Digitale Steden Agenda, Onze Stad, wordt een bijdrage geleverd om alle G32 gemeenten te stimuleren en ondersteunen bij het ontsluiten van dynamische parkeerinformatie, die we beschouwen als open data.

Doelgroep

Het project richt zich op gemeenten om de real-time parkeerinformatie te ontsluiten. De uiteindelijk beoogde toepassingen, applicaties die op basis van deze data ontwikkeld worden, dienen automobilisten. Vanuit het perspectief van gemeenten bieden dergelijke oplossing een bijdrage aan een aantrekkelijke binnenstad, en het terugdringen van onnodige autokilometers en de verkeersveiligheid.

Voortgang

Op dit moment zijn de koplopergemeenten bezig om tot een oplossing te komen van het landsdekkend aanleveren van dynamische parkeerinformatie. In het voorjaar van 2014 hopen zij met een oplossing te komen.