Eduroam

Eduroam is een uniform ingericht draadloos netwerk dat wereldwijd wordt gebruikt. Het is dé manier om snel, gratis en veilig digitaal toegang te hebben tot aaneengesloten (onderwijs)instellingen met een laptop, telefoon of tablet.

Eduroam is voornamelijk bekend van het hoger onderwijs. De Lerende Stad heeft Kennisnet succesvol aangetrokken om eduroam in het Voortgezet en Primair Onderwijs aan te jagen.

Hoe werkt het

Netwerken in scholen zijn veelal niet veilig of ongeschikt om grootschalig toegang te bieden aan draadloze apparaten (tablets en netbooks). Bovendien zijn ze vaak duur in onderhoud. Dit kost geld en remt de zeer belangrijke ontwikkeling naar digitaal maatwerk op scholen.

Een veilig, betrouwbaar, schaalbaar en toekomstvast draadloos netwerk voor onderwijsinstellingen. Een netwerk waar gebruikers automatisch toegang hebben tot wifi-netwerken op andere onderwijsinstellingen of andere aangesloten instellingen zoals bibliotheken en musea.

Eduroam is geen dienst maar een samenwerking tussen onderwijsinstellingen waarbij afspraken zijn gemaakt over het uniform inrichten van de draadloze netwerken. Niemand verdient geld aan eduroam. Door alle scholen, bibliotheken en musea in een stad op eduroam aan te sluiten, ontstaat er een dekkend wifi-netwerk voor het onderwijs in de stad waardoor alle leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers toegang hebben tot internet, ongeacht in welke instelling ze zijn.

Doelgroep

Onderwijsinstellingen, bibliotheken, musea en gemeenten.

Voortgang

De Lerende Stad heeft scholen en gemeenten in een groot aantal DSA-steden geïnformeerd en geënthousiasmeerd over eduroam, ook om binnensteden ervan te voorzien.