Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn

Zelfredzaamheid: een uitdaging!

Steden staan voor grote uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn. Gemeenten krijgen meer taken en verantwoordelijkheden vanuit de overheid, maar zullen dit moeten realiseren in een context van bezuinigingen, toename van chronisch zieken en vergrijzing. Tegelijkertijd zijn er veel kansen in de samenleving. Technologische ontwikkelingen bieden innovatieve digitale oplossingen. Hierdoor krijgen burgers en professionals beter toegang tot de benodigde informatie en kan vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

wehelpen

Hoe werkt het

In de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn werken gemeenten, burgers, ondernemers en kenniswerkers samen aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT. De focus ligt met name op de informatievoorziening aan de burger en vraag en aanbod/marktplaatsen.

We organiseren bijeenkomsten waarin we kennis en ervaring met elkaar delen, inspiratie opdoen, concrete producten opleveren en de opgedane kennis verspreiden. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en het zelf organiseren van vervolgsessies. De onderwerpen die op de agenda van de kenniskring staan zijn afhankelijk van de behoefte van de deelnemers. De Digitale Steden Agenda faciliteert en begeleidt het proces.

Vragen die hierbij onder meer aan de orde komen zijn: welke informatie heeft de burger nodig, hoe krijgt deze toegang tot de juiste informatie, hoe organiseer je vraaggeleiding, wie beheert de informatie, hoe koppel je informatie aan bestaande systemen (digitale informele marktplaats), hoe implementeer je deze digitale middelen en wat zijn de kosten van een implementatietraject?

IMG_7438

Doelgroep

Gemeente, burgers, ondernemers en kenniswerkers die werken aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT op het gebied van zorg & welzijn

Voortgang

Op donderdag 20 maart 2014 organiseerde Zorgende Stad – onderdeel van de Digitale Steden Agenda - een kick-off bijeenkomst voor de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn. Het doel van deze bijeenkomst was om deelnemers kennis met elkaar te laten maken, behoeften en ideeën op te halen en samen richting toe geven aan het vervolg van de kenniskring.

PDF verslag kick-off 20 maart 2014
Bijlagen verslag kick-off (initiatieven, ervaringen, deelnemerslijst)

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst is een rolling agenda opgesteld. Hier zal de komende tijd aan gewerkt worden.

Op 3 juni is er een vervolgbijeenkomst georganiseerd:
Verslag 'reisleider gezocht in het doolhof van de informatievoorziening'

Relevante documenten en verslagen kun je bovenaan de pagina vinden in de rechterkolom.

IMG_7445