Pilot digitale leermiddelen

Met deze pilot wordt het Nederlands Onderwijs naar de wereldtop gebracht. Het is een pilot voor en door leerkrachten. Goed onderwijs begint bij goede leerkrachten en goede leermiddelen. Binnen een school vindt een cultuurverandering plaats waar leerkrachten het onderwijs blijven verbeteren door van elkaar te leren. Naast deze professionaliseringsslag worden individuele digitale leermiddelen voor de scholieren toegevoegd. Hierdoor kunnen scholieren effectief en efficiënt op maat worden bediend.

Hoe werkt het

Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt het belangrijkste kenmerk van excellent onderwijs dat de docenten als professionals hun onderwijs steeds verbeteren, door te leren van hun collega’s. Dat is de kern van de pilot digitale leermiddelen waar het motto “elke dag samen een beetje beter” centraal staat. Er wordt een cultuurverandering op scholen teweeggebracht waar leerkrachten, met hulp van coaches, van elkaar leren. Daarnaast worden individuele digitale leermiddelen (bv tablets) ingezet zodat schollieren effectief en efficient op maat worden bediend. 

Doelgroep

De pilot is bedoeld voor scholen in het primair en secundair onderwijs die graag het predicaat ‘goed’ willen inwisselen voor het predicaat ‘excellent’. De stichting leerKRACHT heeft criteria opgesteld waaraan een school moet voldoen om deel te kunnen nemen met de pilots.

Voortgang

De pilot digitale leermiddelen begint in september 2013 op acht scholen in Nederland. Daarnaast zoeken we zes scholen (PO of VO) die in januari 2013 willen starten met de pilot. Vervolgens is de ambitie is om het aantal scholen jaarlijks met een factor vijf op te schalen.

De Lerende Stad helpt actief met het werven van scholen. De ambtelijk trekker zit in het programmateam van de pilot en de bestuurlijk trekker van de Lerende Stad zit in de stuurgroep.